X
تبلیغات
رایتل

نیک فایل

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

پایان نامه کارشناسی با عنوان بررسی عوامل موثر بر پیدایش و گسترش پدیده کودکان خیابانی و انطباق اجتماعی آنها

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه کارشناسی با عنوان بررسی عوامل موثر بر پیدایش و گسترش پدیده کودکان خیابانی و انطباق اجتماعی آنها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی با عنوان بررسی عوامل موثر بر پیدایش و گسترش پدیده کودکان خیابانی و انطباق اجتماعی آنها


 پایان نامه کارشناسی  با عنوان بررسی عوامل موثر بر پیدایش و گسترش پدیده کودکان خیابانی و انطباق اجتماعی آنها

پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتی با عنوان

بررسی عوامل موثر بر پیدایش و گسترش پدیده کودکان خیابانی و انطباق اجتماعی آنها

 

فایل به صورت ورد در 75 صفحه قابل ویرایش

 

چکیده:

موضوع این تحقیق ((بررسی عوامل موثر بر پیدایش و گسترش پدیده کودکان خیابانی و انطباق اجتماعی آنها مطالعه موردی شهر تهران است که با استفاده از روش های اسنادی و پیمایش نمونه 30 نفر از کودکان خیابانی شهر تهران و مقایسه آنها با همین تعداد از کودکان غیر خیابانی شهر تهران انجام گرفته است. برای توصیف و تبیین این پدیده پس از بررسی رهیافت ها و چشم اندازهای نظری در جامعه شناسی مسائل اجتماعی و تجزیه و تحلیل نظریات و فرضیات موجود درباره این مسئله در ادبیات و متون معتبر خارجی. چهارچوب نظری تحقیق بر اساس نظریه حذف اجتماعی مانوئل کاستلز تدوین شده و با توجه به ویژگی های این پدیده و زمینه اجتماعی، اقتصادی پیدایش این پدیده در دو دهه اخیر ایران بر حسب نظریه حذف اجتماعی مضاعف به توصیف و تبیین این پدیده اقدام شده است.

روش شناسی این تحقیق مبتنی بر استفاده از روش های اسنادی (برای بررسی روند تغییرات اقتصادی و اجتماعی کلان ایران در دو دهه گذشته و ارتباط آن با پدیده کودکان خیابانی) و روش پیمایشی (برای بررسی تجربی این پدیده) است. در بخش پیمایشی تحقیق 8 فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج تحقیق نشان می دهد که در اکثر موارد فرضیات تحقیق تایید شده است و مقایسه نمونه کودکان خیابانی بر اساس این فرضیات نشان می دهد. که فرآیند حذف اجتماعی مضاعف در مورد این کودکان اتفاق افتاده است و کودکان خیابانی مورد مطالعه کودکان به حاشیه رانده شد. از اقشار و خانواده های به حاشیه رانده شده ایران در دو دهه اخیر هستند.

کلمات کلیدی:

تربیت

بزهکاری

خانواده

ارتکاب جرم

کودکان خیابانی

مسائل اجتماعی

مقدمه:

برای معالجه ودرمان معضل کودکان خیابانی همواره تحقیقاتی توسط محققین ودانشمندان بعمل آمده و راهکارهای متعددی اعمال شده است لیکن همچنان شاهد حضور تعداد زیادی از این کودکان در خیابانهای شهرک های بزرگ کشورمان هستیم، این حضور ناشی از مشکلات عدیده موجود در خانواده های آنان است بطوریکه کودک فضای گرم خانواده را رها کرده و به خیابانها پناه می آورد، این کودکان برای زنده ماندن و داشتن سرپناه حتی موقت مانند خانه های متروکه وسایر ساختمانها و پناهگاهها و یا منزل یک دوست موقت سودجو، گرفتاریهای زیادی را متحمل می شوند و در اکثر مواقع آلوده به بسیاری از جرائم و بیماریها می شوند. البته با توجه به اینکه برخی از این کودکان صرفاً برای کار و در روزها از منزل خارج می شوند و شبها به منزل باز می گردند نمی توان آنان را در ردیف سایر کودکان فراری و آواره در خیابانها قرار دارد.

اینگونه کودکان غالباً به دلیل فقر و پر جمعیت بودن خانواده ها و در پاره ای از مواقع سوء استفاده جنسی از آنان در خانواده ناچارند بعضی از شبها و یا اکثر ساعات روز در بیرون از منزل باشند.

در حال حاضر و با توجه به مهاجرت بی رویه ای که طی سالهای اخیر صورت گرفته به شدت بر تعداد کودکان خیابانی افزوده شده به طوریکه سازمانهای مسئول نتوانستند آمار دقیقی از آنان تهیه نمایند، تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از این کودکان به دنبال گرفتن کمکهای رسمی نیستند بلکه در حمایت افراد مورد اعتماد در محیط خود می باشند که ممکن است بخشی از سازمان موجود باشند و یا نباشند. ضروری است که پشتیبانی از این گونه کودکان به گونه ای صورت گیرد که پاسخگوی نیازهای آنان به عنوان فردی باشد که در یک محیط نا امن زندگی می کند. وقتی آنها نیاز به کمک دارند باید افراد مورد اعتماد در دسترس باشند و این اغلب مستلزم این است که اینها همواره مورد توجه قرار داشته است. پس از ذکر این مقدمه به تعریف موضوع کودکان خیابانی می پردازیم. کودکان خیابانی چه کسانی هستند؟

کودکان خیابانی بچه هایی هستند که بخش قابل ملاحضه ای از زندگی خود را در خیابانها سپری کرده و برای جامعه اثرات زیانباری را به بار می آورند. این کودکان در حقیقت پدیده ناشی از شهر نشینی محسوب می شوند. این کودکان گروه نامتجانسی را تشکیل می دهند و از زمینه های اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی متفاوتی برخاسته اند. برخی از مطالعات سعی کرده اند که بین کودکان مختلف حاضر در صحنه خیابان تمایز قایل شوند و آنها را به دو گروه بچه های خیابانی و بچه های داخل خیابان تقسیم بندی کنند. بچه های داخل خیابان در حقیقت حامیان خانواده های خود بوده و معمولاً شبها به منزل و نزد خانواده خود برمی گردند.

ولی بچه های خیابان خانه و منزل پدر و مادری ندارند و غالباً در خیابانها و مکانهای نامناسب بسر می برند. در ایران پژوهشهای اندکی در این مورد صورت گرفته است اما پژوهشی که در سال 1375 صورت گرفت (در تهران، صندوق کودکان سازمان ملل متحد) نشان می دهد که در اکثر میدانهای مهم و چهارراههای پررفت و آمداز جمله میدانهای ونک، تجریش، امام خمینی، انقلاب، آزادی، امام حسین و … و چهارراه های ولیعصر، کردستان، استانبول و … انبوهی از این کودکان در حال فعالیت هستند.

فهرست مطالب

چکیده: 1

مقدمه 2

فصل اول کلیات

1-1- بیان مسئله 3

1-2- هدف از تحقیق 4

1-2- اهداف تحقیق 5

1-3- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق 6

1-4- فرضیات تحقیق 8

کلیات و مفاهیم 10

1-5- تعاریف مفاهیم 10

1- سازگاری 10

2- همسازی 11

3- همانند گردی: 11

4- فرهنگ پذیری 12

5- انسجام 12

6- انطباق 13

تعاریف مسئله اجتماعی 15

فصل دوم مروری بر تحقیقات پیشین

2-1- مطالعات و تحقیقات خارجی 22

2-2– مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران 26

2-3- نقد و ارزیابی 31

علل بزهکاری نوجوانان 34

علل ارتکاب جرم: 36

1- عوامل فردی یا داخلی: 36

2- عوامل اجتماعی یا بیرونی: 36

3- عوامل خانوادگی: 37

4- کمبود های عاطفی: 37

5- تربیت: 37

فصل سوم: مبانی و چارچوب نظریه تحقیق

3-1- «مبانی نظری تحقیق 38

نظریه آسیب شناسی 42

نظریه بی سازمانی اجتماعی: 43

نظریه آنومی رابرت مرتن 44

نظریه عدم تعادل ساختاری تالکوت پارستر 46

رهیافت نظری تضاد (نظریه انتقادی) 49

رهیافت کنش متقابل نمادین 49

نظریه های موجود درباره مسئله کودکان خیابانی 50

نظریه های جامعه شناسی مسائل اجتماعی و پدیده کودکان خیابانی 52

3-2-چارچوب نظری 55

فصل چهارم: مبانی. روش شناسی تحقیق

مقدمه 57

4-1- روش جمع آوری اطلاعات 57

4-2 نحوه پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها 58

4-3- جامعه آما ری 58

نمونه و روش نمونه گیری 58

تعیین متغیرها 58

روش شنا سی تحقیق 59

متدلوژی (روش مطالعه) 59

4-4 امتیاز ها و تنگناها 59

روش آماری 59

4-5-مراحل استخراج 60

نتیجه محاسبات آماری 60

فصل پنجم: یافته ها، نتایج تحقیق و ارائه پیشنهاد ها

5-1- یافته ها 61

5-2- نتیجه گیری: 62

5-3-پیشنهادات و ارائه راهکارها 63

منابع و مأخذ: 64

منابع لاتین: 65

چکیده انگلیسی 66

پرسش نامه 67


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی با عنوان بررسی عوامل موثر بر پیدایش و گسترش پدیده کودکان خیابانی و انطباق اجتماعی آنها

دانلودمقاله درمورد پایان نامه اکراه 66 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلودمقاله درمورد پایان نامه اکراه 66 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 69

 

فهرست عناوین

فصل اول : مقدمه

1- تعریف اکراه

1-1- تعریف لغوی

1-2- تعریف اصطلاحی

2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی

فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه

1- ارکان اکراه

1-1- وجود مکره بالفتح

1-2- وجود مکره با کلر

1-3- تهدید و اکراه

1-4-قلمرو اکراه

2-عناصر اکراه

2-1- انجام عمل

2-2- موثر بودن تهدید

2-3- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید

2-4- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور

2-5- انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او

2-6- نامشروع و غیر قانونی بودن موضوع تهدید

2-7- علت عمده عقد بودن ترس ناشی ازتهدید

2-8- عجز از تفصی یا فقدان راه خلاص از اکراه

3- مقایسه اکراه بااجبار

3-1- تعریف اجبار

3-2- تفاوت اجبار واکراه

4- مقایسه اکراه با اضطرار

4-1- تعریف اضطرار

4-2- ارکان اضطرار

4-3- تفاوت اکراه بااضطرار

4-4- وضعیت عقد مضطر از جهت صحت یا بطلان

فصل سوم: وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرد اجازه در آن

اول) وضعیت حقوقی عقد مکره

نظریه بطلان عقد مکره

1-1-نظریه اول

1-2-نظریه دوم

2-نظریه عدم نفوذ عقد مکره

2-1-نظریه اول

2-2-نظریه دوم

3-تبیین حدیث رفع در قول به عدم نفوذ عقد مکره

دوم) کارکرد اجازه در عقد فضولی

نظریه نقل

نظریه کشف

فصل اول:

مقدمه


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد پایان نامه اکراه 66 ص

پایان نامه رشته جغرافیا تحت عنوان فضا در حیطه ی شهرف

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه رشته جغرافیا تحت عنوان فضا در حیطه ی شهرف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه فضا در حیطه شهر(مطالعه موردی)

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق

فصل سوم:  محدوده مورد مطالعه

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

فرمت فایل : ورد

تعداد صفحات:115


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته جغرافیا تحت عنوان فضا در حیطه ی شهرف

410- سمینار برآورد پارامترهای ژنتیکی با استفاده از مدل تک صفتی مولد نر و مدل دام

اختصاصی از نیک فایل 410- سمینار برآورد پارامترهای ژنتیکی با استفاده از مدل تک صفتی مولد نر و مدل دام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

410- سمینار برآورد پارامترهای ژنتیکی با استفاده از  مدل تک صفتی مولد نر و مدل دام

34 اسلاید -فارسی

 


دانلود با لینک مستقیم


410- سمینار برآورد پارامترهای ژنتیکی با استفاده از مدل تک صفتی مولد نر و مدل دام

پایان نامه مقایسه دینداری تکلیف محور و دینداری متکلّفانه

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه مقایسه دینداری تکلیف محور و دینداری متکلّفانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 از آنجائی که گروهی در امر دینداری از مسیر اعتدال خارج شده و به نام تکلیف دینی دشواریهایی بر خود ودیگران تحمیل می کنند و از اغراض شریعت فاصله می گیرند، این پایان نامه باعنوان ( مقایسه دینداری تکلیف محور ودینداری متکلّفانه ) به روش اسنادی وتحلیلی، به بررسی محوریّت تکلیف در دینداری با هدف دستیابی و شناخت دینداری تکلیف محور بر پایه فرامین الهی و اقبال صفات اخلاقی حمیده و اعراض از صفات نکوهیده با توجه به شریعت سهله و سمحه و در مقابل آن به تحلیل و شناخت تکلّف در دینداری تکلّف آمیز پرداخته است. دینداری برگرفته از تعصبات، بدعت ها، افراط و تفریط ها، وسوسه های نفسانی و شیطانی همچنین آداب و رسوم غلط که متکلّفین در دین به دلیل برداشتهای خارج از حدود الهی در انجام تکالیف دینی، خود را در تعب و رنج قرار داده و علاوه بر اینکه از لذت عبادت بی نصیب هستند، مشمول غضب الهی نیز می گردند. اینان از ادای حق الله و حق الناس غافلند ولی نسبت به انجام فرائض دقت بیش از اندازه داشته و سرانجام به دام وسواس و ناهنجارهای رفتاری گرفتار می گردند. نتیجه اینکه دینداری تکلیف محور، نشأت گرفته از بصیرت به منظور کسب معرفت است، و دینداری متکلّفانه دینداری کاذبی است که انسان را به اعمال باطل و غیر نافع وادار می کند و او و جامعه اش را از صراط مستقیم منحرف می گرداند. بنابراین در دنیا و آخرت دچار خسران        می شود.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه مقایسه دینداری تکلیف محور و دینداری متکلّفانه
1 2 3 4 5 ... 19 >>