نیک فایل

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

دانلود نمونه پروپزال مالیاتی

اختصاصی از نیک فایل دانلود نمونه پروپزال مالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

20صفحه

دانشگاه آزاد اسلامی

                  واحد علوم و تحقیقات (تهران)

Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran

 

فرم پیشنهاد تحقیق

پایان‏نامه‌ی کارشناسی ارشد

 

عنوان تحقیق به فارسی:

 

 

نام دانشجو:                       دانشکده:

نام خانوادگی دانشجو:              گروه تخصصی:

رشته تحصیلی:حسابداری                                  گرایش:

نیمسال ورود به مقطع جاری:91-90                  نیمسال شروع به تحصیل :    

 

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:                                              نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور:

1-                                                                                             1-

                                                                                                 2-

 

تاریخ تصویب در شورای گروه تخصصی:                                تاریخ تصویب در شورای پژوهشی واحد علوم و تحقیقات تهران:

 

   

    تأیید کارشناس پژوهشی                               تائید مدیر پژوهشی                                      تائید رئیس

 واحد علوم و تحقیقات تهران:                واحد علوم و تحقیقات تهران:                واحد علوم و تحقیقات تهران:

 

 

 

 

 

تاریخ ارسال به حوزه پژوهشی واحد علوم و تحقیقات(تهران):

 

 تاریخ بررسی وتایید امور پژوهشی واحد:                                                                    تأیید مدیرکل پژوهشی:

          

 

 

 

 

                                                                                                                                 تأیید معاون پژوهشی واحد:

   

 

 دانلود با لینک مستقیم


دانلود نمونه پروپزال مالیاتی

دانلود پروپوزال ارشد حقوق در مورد تاثیر سبک زندگی و نگرش شهروندان به جرم با فرمت ورد

اختصاصی از نیک فایل دانلود پروپوزال ارشد حقوق در مورد تاثیر سبک زندگی و نگرش شهروندان به جرم با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروپوزال ارشد حقوق در مورد تاثیر سبک زندگی و نگرش شهروندان به جرم با فرمت ورد


دانلود پروپوزال ارشد حقوق در مورد تاثیر سبک زندگی و نگرش شهروندان به جرم با فرمت ورد

فرمت ورد قابل ویرایش

نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی

تعداد صفحات: 12

شامل:

مقدمه

بیان مسئله

پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی

ضرورت و اهمیت موضوع

اهداف تحقیق: اهدف اصلی و فرعی

سوالات تحقیق: سوالات اصلی و فرعی

روش تحقیق

جدول زمانبندی شده انجام پایان نامه

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل

پروپوزال دارای تعداد منابع زیاد می باشد

ما در این بخش علاوه بر منابع پروپوزال منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروپوزال ارشد حقوق در مورد تاثیر سبک زندگی و نگرش شهروندان به جرم با فرمت ورد

دانلود پروپوزال ارشد حقوق بین الملل افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی با فرمت ورد

اختصاصی از نیک فایل دانلود پروپوزال ارشد حقوق بین الملل افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروپوزال ارشد حقوق بین الملل افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی با فرمت ورد


دانلود پروپوزال ارشد حقوق بین الملل افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی با فرمت ورد

فرمت ورد قابل ویرایش

نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی

تعداد صفحات: 21

شامل:

مقدمه

بیان مسئله

پیشینه تحقیق

اهداف تحقیق:

سوالات تحقیق: 

فرضیات تحقیق:

روش تحقیق

جدول زمانبندی شده انجام پایان نامه

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل

پروپوزال دارای تعداد منابع زیاد می باشد

ما در این بخش علاوه بر منابع پروپوزال منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروپوزال ارشد حقوق بین الملل افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی با فرمت ورد

دانلود پروپوزال آماده ارشد رشته حقوق در مورد قراردادهای الکترونیکی و اثر آن در حمل و نقل با فرمت ورد

اختصاصی از نیک فایل دانلود پروپوزال آماده ارشد رشته حقوق در مورد قراردادهای الکترونیکی و اثر آن در حمل و نقل با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروپوزال آماده ارشد رشته حقوق در مورد قراردادهای الکترونیکی و اثر آن در حمل و نقل با فرمت ورد


دانلود پروپوزال آماده ارشد رشته حقوق در مورد قراردادهای الکترونیکی و اثر آن در حمل و نقل با فرمت ورد

فرمت ورد قابل ویرایش

نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی

تعداد صفحات: 14

شامل:

مقدمه

بیان مسئله

پیشینه تحقیق کامل:

ضرورت و اهمیت موضوع

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق: 

فرضیات تحقیق:

روش تحقیق

جدول زمانبندی شده انجام پایان نامه

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل

پروپوزال دارای تعداد منابع زیاد می باشد

ما در این بخش علاوه بر منابع پروپوزال منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروپوزال آماده ارشد رشته حقوق در مورد قراردادهای الکترونیکی و اثر آن در حمل و نقل با فرمت ورد

دانلود پروپوزال آماده ارشد رشته حقوق در مورد مسئولیت کیفری در جرایم رایانه‌ای با فرمت ورد

اختصاصی از نیک فایل دانلود پروپوزال آماده ارشد رشته حقوق در مورد مسئولیت کیفری در جرایم رایانه‌ای با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروپوزال آماده ارشد رشته حقوق در مورد مسئولیت کیفری در جرایم رایانه‌ای با فرمت ورد


دانلود پروپوزال آماده ارشد رشته حقوق در مورد مسئولیت کیفری در جرایم رایانه‌ای با فرمت ورد

فرمت ورد قابل ویرایش

نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی

تعداد صفحات: 15

شامل:

مقدمه

بیان مسئله

پیشینه تحقیق کامل:

ضرورت و اهمیت موضوع

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق: 

فرضیات تحقیق:

روش تحقیق

جدول زمانبندی شده انجام پایان نامه

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل

پروپوزال دارای تعداد منابع زیاد می باشد

ما در این بخش علاوه بر منابع پروپوزال منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروپوزال آماده ارشد رشته حقوق در مورد مسئولیت کیفری در جرایم رایانه‌ای با فرمت ورد
1 2 3 4 5 ... 20 >>