نیک فایل

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

تحقیق درباره کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری 36ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری 36ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

 

کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری

مبحث کنترل های داخلی در فصل پنجم، تفکیک وظایف بین کارکنان نجری سیستم دستی حسابداری را مورد بررسی قرار داده است. در چنین سیستمی، هیچ کارمندی مسئولیت کامل یک معامله را بر عهده ندارد، و کار هر فرد توسط فرد دیگری که یک جنبه دیگر از همان معاملا را انجام می دهد، کنترل می شود. تفکیک وظایف، از صحت مدارک و گزارشها اطمینان می دهد و منافع شرکت را در برابر تقلب و بی دقتی حفظ می کند.

با کامپیوتری شدن سیستم شرکت، اجرای کارهایی که قبلاً بین افراد بسیاری تقسیم می شد به کامپیوتر واگذار می شود، از آنجا که کامپیوتر می تواند بسیاری از جنبه های مرتبط به هم معاملات را به سادگی انجام دهد، تلفیق عملیات و ادغام وظایف را نیز باید از آن انتظار داشت. برای مثال، کامپیوتر هنگام تهیه لیست حقوق و دستمزد می تواند با یک بار استفاده از پرونده اصلی، انواع وظایف مرتبط را انجام دهد. از جمله این وظایف، نگهداری پرونده های پرسنلی، شامل اطلاعاتی درباره رتبه کارکنان، نرخ حقوق و دستمزد، بیمه و سایر موارد مشابه، بخشی از وظایف تعیین ساعت کارکرد، تسهیم هزینه حقوق و دستمزد، و تهیه فیش و چک پرداخت حقوق و دستمزد است.

باوجود ادغام وظایف متعدد در سیست کامپیوتری، به هیچ وجه از اهمیت کنترل های داخلی کاسته نشده است. عوامل اساسی مربوط به کنترل های داخلی رضایت بخش در سازمان های بزرگ، در مورد سیستم های کامپیوتری نیز مصداق دارد. با وجود تغییر در سازمان عملیات، باز هم تفکیک وظایف و تعیین صریح مسئولیت ها از عوامل اصلی و پا برجا کنترل های داخلی محسوب می شود. به هر حال، این مفاهیم سنتی کنترل، با کنترل های برنامه ای و سخت افزاری کامپیوترها، کاملتر شده است.

در نشریات حسابرسی، کنترل های داخلی مربوط به سیستم های کامپیوتری اغلب به کنترل های عمومی یا کنترل های کاربردی طبقه بندی شده است. کنترل های عمومی به تمام موارد کاربرد کامپیوتر مربوط می شود و شامل مواردی مانند: الف) سازمان مرکز کامپیوتر، ب) روش های ایجاد، مستندسازی، آزمایش و تصویب سیستم اولیه و هر گونه تغییرات بعدی آن، پ) کنترل های تعبیه شده در سخت افزار (کنترل دستگاه های کامپیوتر) و ت) ایمنی پرونده ها و دستگاه هاست. از طرف دیگر، کنترل های کاربردی به سیستم های کاربردی حسابداری خاصی مانند سیستم حقوق و دستمزد کامپیوتری مربوط می گردد. کنترل های کاربردی شامل ضوابطی برای مطمئن شدن از قابلیت اطمینان اطلاعات ورودی، کنترل های پردازش و کنترل های گزارش های خروجی است.

کنترل های سازمانی در یک مرکز کامپیوتر

به دلیل توان کامپیوتر در پردازش کارآمد اطلاعات، معمولا بسیاری از وظایف پردازش اطلاعات به مرکز کامپیوتر واگذار می شود. ادغام وظایف مختلف پردازش در سیستم های دستی یا مکانیکی ممکن است از نظر دستیابی به کنترل های داخلی قوی، ناسازگار تلقی شود، برای مثال ثبت پرداخت های نقدی با مسئولیت تهیه صورت مغایرت بانکی، ناسازگار است. چون از یکی از این کارها برای کنترل کار دیگر استفاده می شود، تفویض هر دو کار به یک کارمند او را درموقعیت قرار می دهد که بتواند اشتباهات خود را پنهان سازد. اما اگر برای کامپیوتر به درستی برنامه سازی شود، کامپیوتر هیچ تمایل یا انگیزه ای برای پنهان کردن اشتباهات خود ندارد. بنابراین، آنچه که به ظاهر ادغام وظایف ناسازگار تلقی می شود، می تواند بدون تضعیف کنترل های داخلی، در وظایف مرکز کامپیوتر ادغام گردد.

هنگامی که وظایف به ظاهر ناسازگار در مرکز کامپیوتر ادغام می شود، وجود کنترل های جبرانی برای پیشگیری از دخالت عوامل انسانی در پردازش کامپیوتری ضروری است. فردی که امکان ایجاد تغییرات غیر مجاز در برنامه های کامپیوتر یا پرونده های اطلاعات را دارد در موقعیت است که می تواند از تمرکز پردازش اطلاعات در مرکز کامپیوتر سوء استفاده کند. برای مثال، برنامه کامپیوتر مربوط به پردازش حسابهای پرداختنی می تواند به گونه ای طراحی شود که صورتحساب فروشندگان تنها در صورتی برای پرداخت مورد تایید قرار گیرد که سفارش خرید و رسید انبار، ضمیمه صورتحساب شده باشد. کارمندی که بتواند تغییرات غیر مجازی در برنامه مزبور به عمل آورد، می تواند پرداخت های بدون اتکا بر اسناد و مدارک کافی به فروشندگان مورد نظرش را سبب شود.

برنامه ها و پرونده های اطلاعات کامپیوتری نمی تواند بدون استفاده از کامپیوتر تغییر یابد. اما، برنامه ها و اطلاعات مزبور می تواند با استفاده از تجهیزات کامپیوتر تغییر داده شود بدون آن که شواهد قابل رویتی از تغییرات باقی بماند. بنابراین، طرح سازمانی مرکز کامپیوتر باید مانع از دسترسی غیر مجاز کارکنان مرکز به کامپیوتر، برنامه ها و پرونده های اطلاعات گردد. این کار از طریق تعیین دقیق و روشن حدود اختیارات و مسئولیت ها، تفکیک وظایف و تعیین دقیق وظایف هر یک از کارکنان مرکز کامپیوتر انجام می شود. ساختار سازمانی یک مرکز کامپیوتر که کارکنان کافی داشته باشد، مستلزم تفکیک مسئولیت های زیر است:

مدیریت مرکز کامپیوتر برای سرپرستی مرکز کامپیوتر مدیری باید گمارده شود. این مدیر باید زیر نظر مسئول صدور مجوز پردازش کامپیوتری، مثلا معاون پردازش اطلاعات یا سیستم های اطلاعاتی باشد. در مواردی که مرکز کامپیوتر بخشی از دایره حسابداری است، مدیر مالی نباید مستقیماً در عملیات کامپیوتر نقشی داشته باشد.

طراحی سیستم ها تحلیل گران سیستم، مسئول طراحی سیستم های کامپیوتری هستند. آنان پس از در نظر گرفتن هدف های کاری و نیازهای کامپیوتری قسمت های مختلف استفاده کننده از خدمات کامپیوتری (گروه های استفاده کننده)، هدف های سیستم و روش های رسیدن به این هدف ها را تعیین می کنند. آن ها مشخصات سیستم کاربردی کامپیوتری را با استفاه از نمودگرها و دستورالعملهای تفصیلی تدوین می کنند.

در این فصل سعی شده است به مهمترین آثار کامپیوتر بر کار حسابرسی توجه شود، اما آموزش کامل مهارت های فنی کامپیوتری، مورد نظر نبوده است. حسابرسان مستقل پی برده اند که آشنایی بیشتر با کامپیوتر، از جمله مهارت های فنی آن، مانند برنامه نویسی، در حرفه حسابداری ارزش روافزونی می یابد.

ماهیت سیستم های کامپیوتری

قبل از بررسی آثار سیستم های کامپیوتری بر کار حسابرسان مستقل، لازم است شناختی از ماهیت کامپیوتر و توانایی های آن به دست آوریم. یک سیستم کامپیوتری تجاری، معمولا از یک دستگاه کامپیوتر عددی و دستگاه های جانبی آن، مجموعا به نام سخت افزار و قسمت دیگری به همان اهمیت، شامل برنامه ها و دستور العمل های مختلف به نام نرم افزار تشکیل می شود.

سخت افزار دستگاه پردازش مرکزی (CPU)، قسمت اصلی سخت افزار یک کامپیوتر است. دستگاه پردازش مرکزی از یک واحد هدایت (کنترل)، که دستورالعمل های برنامه کامپیوتری را برای پردازش اطلاعات به جریان می اندازد، واحد حافظه برای نگهداری برنامه های کامپیوتری و اطلاعات مورد پردازش و یک واحد محاسب و منطق با توانایی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم کردن و مقایسه اطلاعات با سرعت های زیادی که با یک میلیونیم ثانیه، یک میلیاردیم ثانیه یا حتی یک تریلیونیم ثانیه اندازه گیری می شود، تشکیل شده است.

دستگاه های جانبی دستگاه پردازش مرکزی، وسایلی برای ورود، خروج و نگهداری اطلاعات و ارتباطات مخابراتی است. وسایلی را که با دستگاه پردازش مرکزی در ارتباط مستقیم هستند، پیوسته (Online) و تجهیزاتی را که با آن در ارتباط مستقیم نباشند، ناپیوسته یا گسسته (Offline) نامند.

اولین گام در پردازش الکترونیکی اطلاعات، تبدیل اطلاعات به شکل قابل استفاده کامپیوتر است. این کار توسط دستگاه های ثبت و ورود اطلاعات مانند: دستگاه منگنه کارت و نوار، کارت خوان، نوار خوان، علامت خوان، صندوق های دریافت نقدی الکترونیکی و پایانه های هوشمند انجام می شود. هر یک از این علامت خوان، صندوق های دریافت نقدی الکترونیکی و پایانه های هوشمند انجام می شود. هر یک از این دستگاه ها اطلاعات را به شکلی برای ورود بعدی به واحد حافظه ثبت می کند یا آن ها را مستقیماً به واحد پردازش مرکزی ارسال می دارد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری 36ص

مقاله اصطلاحات شبکه‌های کامپیوتری

اختصاصی از نیک فایل مقاله اصطلاحات شبکه‌های کامپیوتری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله اصطلاحات شبکه‌های کامپیوتری


مقاله اصطلاحات شبکه‌های کامپیوتری

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:37

اصطلاحات شبکه‌های کامپیوتری

 • (DTE (Data Terminal Equipment: منبع و گیرنده
  داده ها را در شبکه‌های رایانه‌ای DTE می‌گویند.
 • (DCE (Data Communication Equipment: تجهیزاتی که مشخصات الکتریکی داده ها را با مشخصات کانال داده ها تطبیق می‌دهد مانند مودم .
 • (B.W (Band width: پهنای باند یا محدوده‌ای که در آن امواج آنالوگ بدون هیچ افتی حرکت می‌کنند
 • Noise: نویز یا پارازیت به امواج الکتریکی مزاحم می‌گویند که موجب اختلال در انتقال داده ها می‌شود .
 • Bps: سرعت انتقال داده ها یا بیت در ثانیه.
 • Network: شبکه .
 • Share: به اشتراک گذاری داده ها و منابع سخت افزاری برای استفاده همه کامپیوتر های موجود در شبکه .
 • Time Sharing: نوعی شبکه در قدیم که از یک Main Frame به عنوان سرور استفاده می‌کردند .
 • (PAN (Personal area network: شبکه شخصی .
 • (LAN (Local area network: شبکه محلی و کوچک .
 • (MAN (Metropolition area network: شبکه شهری .
 • (WAN (Wide area network: شبکه گسترده همانند اینترنت .
 • Node: به هر کامپیوتر وصل به شبکه Node یا گره می‌گویند .
 • Server: سرویس دهنده .

 • Peer - to - Peer: شبکه‌های نظیر به نظیر که در آن هر کامپیوتری هم سرویس دهنده هست و هم سرویس گیرنده ) .
 • Server – Based: شبکه‌های بر اساس سرویس دهنده که در آن یک یا چند کامپیوتر فقط سرویس دهنده و بقیه کامپیوتر ها سرویس گیرنده هستند .
 • Topology: توپولوژی به طرح فیزیکی شبکه و نحوه آرایش رایانه ها در کنار یکدیگر می‌گویند .
 • BUS: توپولوژی خطی که در آن رایانه ها در یک خط به هم وصل می‌شوند. در این توپولوژی رایانه اول و آخر به هم وصل نیستند .
 • Ring: توپولوژی حلقوی که بصورت یک دایره رایانه ها به هم وصلند و در این توپولوژی رایانه اول و آخر به هم وصلند .
 • STAR: توپولوژی ستاره‌ای که در آن از یک هاب به عنوان قطعه مرکزی استفاده می‌شود. و رایانه ها به آن وصل می‌شوند .
 • Collision: برخورد یا لرزش سیگنال ها .
 • NIC: کارت شبکه .
 • ‍Coaxial: نوعی کابل که به کابل های هم محور معروف است و دو نوع دارد، و در برپایی شبکه ها به کار می‌رود. و دارای سرعت 10 مگابیت در ثانیه است .
 • (TP ( Twisted Pair: کابل های زوج به هم تابیده هستند، و در برپایی شبکه ها به کار می‌رود. و حداکثر دارای سرعت 100 مگابیت در ثانیه است .
 • Fiber Optic: کابل فیبر نوری که در برپایی شبکه ها به کار می‌رود و سرعت بسیار بالایی ( بیش از 1 گیگا بیت در ثانیه ) دارد.

دانلود با لینک مستقیم


مقاله اصطلاحات شبکه‌های کامپیوتری

تحقیق درباره کامپیوتری در خانه

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره کامپیوتری در خانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

 

کامپیوتری در خانه ... خانه ای در کامپیوترتابان خواجه نصیری

امروزه‌ اهمیت‌ کامپیوتر، به‌ عنوان‌ یکی‌ از لوازم‌ برقی‌ و الکترونیکی‌ خانگی‌، در زندگی‌ و در نزد کسانی‌ که‌ به‌ نحوی‌ در گیر این‌ «گرداب‌ گسترده‌ گیتی» - آنها که‌ از این‌ لوازم‌ و ابزارهای‌ الکترونیکی‌ برای‌ رفاه‌ و آسایش‌ بیشتر در زندگی‌ استفاده‌ می‌ کنند. - کاملاً احساس‌ می‌ شود. این مقاله در یکی از شماره های نشریه «آشیانه» به چاپ رسیده است.

هر کسی‌ می‌ داند که‌ وقتی‌ ماشین‌ لباس‌ شویی‌ اش‌، خشک‌ کن‌، یخچال‌ و یا مایکروفرش‌ خراب‌ شد باید تعمیرکار مجربی‌ بیابد و گوشی‌ تلفن‌ را بردارد به‌ او زنگ‌ بزند و از او بخواهد که‌ برای‌ سرویس‌ دستگاهش‌ به‌ منزل‌ تماس‌ گیرنده‌ برود. دیگر هر کسی‌ می‌داند که‌ برای‌ دستگاهها و لوازم‌ خانگی‌ اش‌ چه‌ تعمیرکار مجرب‌ و کار کشته‌ای‌ را صدا بزند و دستگاه‌ از کار افتاده‌ اش‌ را به‌ دستش‌ بسپارد و دعا دعا و خدا خدا کند که‌ در این‌ وانفسا، آنقدر ها خرج‌ روی‌ دستش‌ نگذارد، دستگاه‌ خراب‌ را سریع‌ تعمیر کند و خلاصه‌ خراب‌ ترش‌ نکند. اما، تعمیرکاران‌ خوب‌ و کار کشته‌ و حرفه‌ای‌، بیشتر همان‌ ها هستند که‌ با اطلاعات‌ علمی‌ و فنی‌ بالا و به‌ روز به‌ مشتریان‌ خود اطلاعات‌ و دستور العمل‌ هایی‌ می‌ دهند که‌ چگونه‌ مشتریان‌ با مشکلات‌ بیشتر و خرابی‌ های‌ احتمالی‌ دیگر اصلاً روبروی‌ نشوند. امروزه‌، در کنار انواع‌ و اقسام‌ لوازم‌ برقی‌ و بعضاً الکترونیکی‌ منزل‌، می‌ توان‌ از ابزاری‌ نام‌ برد که‌ در برخی‌ از منازل‌ حکم‌ دستگاه‌ بازی‌ را دارد، در بعضی‌ دیگر از خانه‌ ها، برای‌ سرگرمی‌ و تفریح‌ فراهم‌ آمده‌ است‌ و از آن‌ برای‌ شنیدن‌ موسیقی‌، ضبط‌ و پخش‌ فیلم‌ های‌ سینمایی‌ و ... استفاده‌ می‌ شود، در برخی‌ از خانه‌ های‌ دیگر، از آن‌ به‌ عنوان‌ ابزاری‌ برای‌ ارتباط‌ (ارتباطات‌ صوتی‌ و تصویری‌) با اقوام‌ و آشنایان‌ دور و نزدیک‌ و ارسال‌ و دریافت‌ پیامهای‌ الکترونیکی‌ استفاده‌ می‌ شود. این‌ کامپیوتر است‌ که‌ جای‌ خود را اینچنین‌ در خانه‌ های‌ مردم‌ باز کرده‌ است‌. بعضی‌ ها از کامپیوتر در همه‌ موارد بالا استفاده‌ می‌ کنند و این‌ کامپیوتر، در گوشه‌ از یکی‌ از اتاق‌ های‌ خانه‌ و یا حتی‌ گاه‌ در سالن‌ پذیرایی‌ و روی‌ میز نهارخوری‌ دیده‌ می‌ شود. اکثر مواقع‌ این‌ دستگاه‌ از صبح‌ کله‌ سحر روشن‌ است‌ تا پاسی‌ از نیمه‌ شب‌، در اروپا و امریکا، اخیراً با استفاده‌ از امکانات‌ اتصال‌ به‌ اینترنت‌ به‌ صورت‌ خاص‌ مثلاً ماهواره‌ ای‌، DSL و ... کامپیوتر های‌ در منزل‌، گاه‌ 24 ساعت‌ شبانه‌ روز و هفت‌ روز هفته‌ روشن‌ هستند تا ارتباط‌ با دنیا از داخل‌ منزل‌، حفظ‌ شود. نامه‌ ها و پیامهای‌ الکترونیکی‌ دریافت‌ و ارسال‌ شوند، فایل‌ های‌ ضروری‌ دریافت‌ و ذخیره‌ گردند (Download) و بسیاری‌ امور دیگر ... امروزه‌ اهمیت‌ کامپیوتر، به‌ عنوان‌ یکی‌ از لوازم‌ برقی‌ و الکترونیکی‌ خانگی‌، در زندگی‌ و در نزد کسانی‌ که‌ به‌ نحوی‌ در گیر این‌ «گرداب‌ گسترده‌ گیتی» - آنها که‌ از این‌ لوازم‌ و ابزارهای‌ الکترونیکی‌ برای‌ رفاه‌ و آسایش‌ بیشتر در زندگی‌ استفاده‌ می‌ کنند. - کاملاً احساس‌ می‌ شود. «کار در خانه‌ (Home Based Business)» و «کار از راه‌ دور» (Telecommuting) یا (TeleWork) از دیگر مواردی‌ هستند که‌ حضور کامپیوتر در منزل‌ را به‌ عنوان‌ ابزاری‌ سریع‌ و قوی‌ برای‌ جمع‌ آوری‌، تولید، تجزیه‌ و تحلیل‌ و پخش‌ و توزیع‌ اط‌لاعات‌ مستحکم‌ تر می‌سازد. بنابر این‌، برای‌ آن‌ دسته‌ از افرادی‌ که‌ به‌ نحوی‌ در گیر «کار از راه‌ دور» هستند، حضور و وجود کامپیوتر در گوشه‌ از خانه‌ شان‌ یک‌ ضرورت‌ اجتناب‌ ناپذیر است‌. کار با اینترنت‌ و استفاده‌ از اینترنت‌ حتی‌ به‌ عنوان‌ بازی‌ و یا یک‌ سرگرمی‌ و تفریح‌ خانگی‌ روز به‌ روز بیشتر می‌ شود و افراد برای‌ پر کردن‌ اوقات‌ فراغت‌ خود از کامپیوتر و اتصال‌ آن‌ به‌ شبکه‌ جهانی‌ اینترنت‌ استفاده‌ می‌ کنند. شرکت‌ در اتاق‌ های‌ گفتگوی‌ صوتی‌ و تصویری‌، مطالعه‌ و مرور سایت‌ های‌ مختلف‌ تفریحی‌ و یا سرگرم‌ کننده‌، همه‌ و همه‌ دست‌ به‌ دست‌ هم‌ می‌ دهند تا حضور و کارکرد دائمی‌ دستگاهی‌ به‌ نام‌ کامپیوتر را در خانه‌ - هم‌ اینک‌ و در آینده‌ ای‌ نه‌ چندان‌ دور - به‌ صورت‌ یک‌ نیاز اساسی‌ مط‌رح‌ کنند. خرید، راه‌ اندازی‌، استفاده‌، حفظ‌ و نگهداری‌ از این‌ دستگاه‌ خانگی‌ - کامپیوتر - مقوله‌ ای‌ است‌ که‌ نیاز به‌ مطالعه‌، مشاوره‌ و بررسیهای‌ دقیق‌ دارد که‌ هریک‌ از اینها می‌ تواند شغل‌ تازه‌ای‌ را بوجود آورد، همانط‌ور که‌ در کشورهای‌ اروپایی‌ و امریکای‌ شمالی‌، توانسته‌ است‌ بوجود آورد. پرداختن‌ به‌ اینگونه‌ خدمات‌ و تولیدات‌ و مشاوره‌ ها و مشاغل‌ جدید از حوصله‌ این‌ مقاله‌ خارج‌ است‌، اما با یک‌ اشاره‌ کوتاه‌، می‌ توان‌ از «مربی» یا «مشاورانی» یاد کرد که‌ در این‌ زمینه‌ ها به‌ استفاده‌ کنندگان‌ خانگی‌ کامپیوتر خدمات‌ ویژه‌ ای‌ ارائه‌ می‌ دهند. در اینجا، کامپیوتری‌ را در نظ‌ر می‌ گیریم‌ که‌ به‌ تازگی‌ در گوشه‌ ای‌ از خانه‌ جای‌ گرفته‌ است‌ و ارتباطی‌ دائم‌ با اینترنت‌ دارد. این‌ دستگاه‌، به‌ عنوان‌ ابزاری‌ برای‌ همه‌ مواردی‌ که‌ در بالا ذکرشان‌ آمد به‌ کار می‌ رود، اما می‌ خواهم‌ فقط‌ گوشه‌ ای‌ از کارکرد آن‌ را به‌ عنوان‌ ابزاری‌ ارتباطی‌ - ارسال‌ و دریافت‌ پیام‌ های‌ الکترونیکی‌ و پست‌ الکترونیک‌ - مد نظ‌ر قرار دهم‌، آن‌ هم‌ در اینترنتی‌ که‌ وقتی‌ آدرس‌ پست‌ الکترونیکی‌ شما در آن‌ پخش‌ شد، دیگران‌، آن‌ آدرس‌ کوچک‌ و مختصر را به‌ چشم‌ یک‌ خریدار احتمالی‌ و یا یک‌ قربانی‌ احتمالی‌ می‌ بینند. سیلی‌ از نامه‌ های‌ الکترونیکی‌ در انتظار شماست‌، برخی‌ از آنها را دوستان‌ و آشنایان‌ شما برایتان‌ فرستاده‌ اند، تا شما را مط‌لع‌ سازند، تا شما را بخندانند، تا شما را بترسانند، تا شما را به‌ خود نزدیک‌ تر کنند و یا اینکه‌ در برخی‌ موارد، شما را از خود دورتر سازند. دستگاه‌ کامپیوتر خانگی‌ شما، مثل‌ یخچال‌، اجاق‌ گاز یا ماشین‌ لباس‌ شویی‌ شما «سفید» نیست‌. معمولاً به‌ رنگ‌ «کرم‌ روشن‌» است‌، مجموعه‌ ای‌ است‌ که‌ به‌ راحتی‌ روی‌ یک‌ میز تحریر کوچک‌ جای‌ می‌ گیرد، چند سیم‌ از آن‌ به‌ خارج‌ شده‌ است‌ و به‌ برق‌ و خط‌ تلفن‌ شما متصل‌ است‌. درون‌ آن‌، اطلاعات‌ به‌ صورت‌ فایل‌ های‌ مختلف‌ کامپیوتری‌، از متن‌ ساده‌ گرفته‌ تا برنامه‌ های‌ گوناگون‌ و تصاویر گرافیکی‌ و فایل‌ های‌ صوتی‌ و تصویری‌. اما شما، انسان‌ زنده‌ ای‌ هستید که‌ پشت‌ این‌ دستگاه‌ می‌ نشینید و در آسایش‌ و آرامش‌ خانه‌ خود، قدم‌ به‌ بزرگراهی‌ می‌گذارید که‌ انسانهای‌ دیگر، با سرعت‌ هایی‌ سرسام‌ آور، از بیخ‌ گوشتان‌ می‌ گذرند. هر کدام‌ با سر و صدای‌ خود، با پیام‌ های‌ خود، بر روی‌ شما و اعصاب‌ شما اثری‌ می‌ گذارند و می‌ روند. حال فرصت بدی نیست تا مقالات مربوط به «SPAMS» و «SCAMS» را مطالعه کنید.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره کامپیوتری در خانه

پاورپوبنت درمورد شبکه های کامپیوتری 336 اسلاید.PPT

اختصاصی از نیک فایل پاورپوبنت درمورد شبکه های کامپیوتری 336 اسلاید.PPT دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 336 صفحه

1 1)Computer Networks, By A.Tanenbaum 2)Data and Computer Communications, By W.stallings 3)Unix Networking By Kochan & Wood 4)MCSE Series, Essential Network 5)MCSE Series, TCP/IP منابع: 2 ارزشیابی: 1)آزمون میان ترم 6 نمره 2) آزمون پایان ترم 12 نمره 3)مقاله تحقیقی با سمینار3 نمره 3 شبکه چیست؟
شبکه های کامپیوتری مجموعه ای از کامپیوترها ی مستقل و متصل به هم است که امکان تبادل اطلاعات با یکدیگر را دارند. 4 مزایای شبکه اشتراک منابع (تقسیم منابع) قابلیت اطمینان بالا توزیع پردازش ها (load sharing) اقتصادی ایجاد ارتباط بین افراد کنفرانس ویدیویی (Video Conferencing) تجارت الکترونیکی(E-Commerce) 5 انواع شبکه از نظر وسعت: شبکه های محلی LAN Ethernet, FastEthernet, TokenRing, TokenBus شبکه های شهری MAN (Metropolitan Area Network) DQDB شبکه های گسترده (Wide Area Network) WAN Internet, X.25, ATM, FrameRelay (Local Area Network( 6 7 Metropolitan Area Networks 8 Wide Area Networks 9 Wide Area Networks (2) A stream of packets from sender to receiver.
10 مدل ارتباطی در شبکه Client/Server مدل ارتباطی کارگزار/ مشتری یا (سرویس دهنده/سرویس گیرنده) Server: کامپیوتر ارایه دهنده خدمات Client: کامپیوتر متقاضی و گیرنده خدمات 11 یک شبکه متشکل از یک کارگزار و دو مشتری 12 ساختار شبکه های کامپیوتری: اجزاء شبکه های گسترده: زیرشبکه(SubNet) وظیفه: انتقال و هدایت پیام ها و اطلاعات کاریران از مبدا به مقصد کامپیوترهای میزبان(Host) وظیفه: نقاط دسترسی کاربران به شبکه 13 Host Host Host IMP: Interface Message Processor SubNet خطوط انتقال مراکز سوئیچ 14 انواع کانال های شبکه 1 ) کانال های نقطه به نقطه (Point to Point) 2 )کانال های انتشار همگانی (Broadcast) 15 Point to Point Channel 16 Broadcast Channel 17 انواع توپولوژى شبکه 18 گذرگاه مشترک(bus).1 حلقوی(Ring).2 19 3) ستاره ای (Star) 4) درختی یا سلسله مراتبی (Tree) 20 5) کامل (Complete) 6) نامنظم (Irregular) 21 22 روشهای تخصیص کانال 1) ایستا (روش تقسیم زمانی - TDM) 2) پویا (مرکزی و غیرمرکزی) 23 پهنای باند به تعداد بیت هایی که یک کانال یا خط ارتباطی می تواند در واحد زمان بپذیرد و انتقال دهد پهنای باند آن کانال گوییم .
bandwidth یا 24 معماری شبکه Assemble (قطعه قطعه شدن) Fragmentation (Network Architecture) جهت برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات بین دو کامپیوتر در شبکه باید یک سری عملیات در جهت کاهش پیچیدگی شبکه و افزایش انعطاف پذیری شبکه عملیات یک شبکه را به صورت لایه های مختلفی تقسیم بندی می کنند .
, 25 رئیس اداره 1 رئیس اداره 2 منشی دبیر خانه دبیر خانه منشی نامه رسان 26 (قطعه قطعه شدن) Fragmentation اطلاعات از یک سطح به سطح بعد در صورت بزرگتر بودن از سایز مجاز باید به قطعات کوچکترتقسیم شوند تا بتوانند انتقال یابند، به این عمل Fragmentation گوییم .
27 28 اطلاعات ایجاد شده در بالا ترین لایه شبکه برای ارسال به شبکه باید از لایه های مختلف از بالا به پائین

  متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

 • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
 • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
 • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
 • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
 • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
 • هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و یادگیری ، علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 


 

 

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »
دانلود با لینک مستقیم


پاورپوبنت درمورد شبکه های کامپیوتری 336 اسلاید.PPT

کارآفرینی در شرکت کامپیوتری

اختصاصی از نیک فایل کارآفرینی در شرکت کامپیوتری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کارآفرینی در شرکت کامپیوتری


کارآفرینی در شرکت کامپیوتری

16 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


کارآفرینی در شرکت کامپیوتری
1 2 3 4 5 ... 44 >>