نیک فایل

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

دانلود مقاله بررسی نقش عدل در اسلام

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله بررسی نقش عدل در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بررسی نقش عدل در اسلام


دانلود مقاله بررسی نقش عدل در اسلام

 

مشخصات این فایل
عنوان: بررسی نقش عدل در اسلام
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 27

این مقاله در مورد بررسی نقش عدل در اسلام می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله بررسی نقش عدل در اسلام

عدل الهى
مقدمه: عدل الهى یکى از مباحث مهم در اسلام است. در این مقاله عدل در خلقت و عدل در قانونگذارى (تشریع) و رابطه عدل با حسن و قبح عقلى مورد بحث قرار گرفته است.
یکى از مسائلى که درعلم کلام مورد بحث واقع شد مساله عدل الهى بود، که آیا خداوند عادل‏است‏یا نه؟این مساله خیلى اهمیت پیدا کرد و شاخه‏ها و متفرعات زیاد پیداکرد .دامنه ‏اش قهرا به مساله اصل عدالت اجتماعى که مورد بحث ماست نیز کشیده شد.این مساله از مساله حادث بودن و قدیم بودن کلام‏الله هم با آنکه آن مساله...(ادامه دارد)

عدل چیست؟
اولین مساله‏اى که باید روشن شود این است که عدل چیست؟ ظلم چیست؟ تا مفهوم اصلى و دقیق عدل روشن نشود هر کوششى بیهوده است و از اشتباهات مصون نخواهیم ماند مجموعا چهار معنى و یا چهار مورد استعمال براى این کلمه هست:
الف- موزون بودن: اگر مجموعه‏اى را در نظر بگیریم که در آن اجزا و ابعاد مختلف بکار رفته است و هدف خاصى از آن منظور است‏باید شرایط معین در آن از حیث مقدار لازم ...(ادامه دارد)

ایرادها و اشکالها
اکنون ببینیم پرسشهایى که در این زمینه مطرح مى‏شود مجموعا چه پرسشهایى است؟
اولین پرسشى که در این زمینه هست این است که چرا در جهان تبعیض و تفاوت وجود دارد چرا یکى سفید واست ودیگرى سیاه یکى زشت است و دیگرى زیبا یکى سالم است و دیگرى علیل؟ بلکه چرا یکى انسان است و دیگرى گوسفند یا کرم خاکى؟ یکى جماد است و دیگرى نبات؟ یکى شیطان است ودیگرى فرشته؟ چرا همه مانند هم نیستند چرا ...(ادامه دارد)

عدل تشریعى
چهارده قرن پیش هنگامى که تیرگى‏هاى شرک و بت‏پرستى و حکومت خدایان مصنوعى سراسر گیتى را فرا گرفته بود، و جامعه روم و ایران از مظالم تبعیض‏هاى نارواى دو امپراطورى بزرگ، بستوه آمده بودند و سایه شوم یأس و نومیدى آسمان ملتهاى جهان را تیره و تار ساخته بود، و رجال اصلاح طلب از هر گونه «رفرم» و انقلاب اصلاحى مأیوس و نومید بودند، و ملل جهان در انتظار انقلاب و انفجارى عمیق و اساسى بسر مى‏بردند در این ...(ادامه دارد)

عدل تکوینى
در این قسم از عدالت، سخن در پیرامون وظایف و تکالیف الهى بر بندگان و پاداش روز جزا نیست، بلکه محور بحث در این قسم، نظام آفرینش و اینکه این نظام بر اساس عدل و داد استوار است مى‏باشد.
معنى عدل در آفرینش این است که در جهان آفرینش تعادل حکومت مى‏کند و سراپاى جهان موزون و متعادل بوده و در ترکیب اجزاء آن، تناسب و تعادل کاملا رعایت شده ...(ادامه دارد)

فهرست مطالب مقاله بررسی نقش عدل در اسلام

رعایت استحقاقها در افاضه وجود
عدل الهى
عدل تکوینى
عدل چیست؟
ایرادها و اشکالها
«عدل‏» از اصول دین
عدل و حکمت
عدل تشریعى
عدل تکوینى و تشریعى موجود
منابع و مآخذ

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی نقش عدل در اسلام

دانلود گزارش کارآموزیدرمورد ژنتیک و اصلاح نباتات

اختصاصی از نیک فایل دانلود گزارش کارآموزیدرمورد ژنتیک و اصلاح نباتات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کارآموزیدرمورد ژنتیک و اصلاح نباتات


دانلود گزارش کارآموزیدرمورد ژنتیک و اصلاح نباتات

 

مشخصات این فایل
عنوان: ژنتیک و اصلاح نباتات
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 14

این گزارش کارآموزی درمورد ژنتیک و اصلاح نباتات می باشد .

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از  گزارش کارآموزی ژنتیک و اصلاح نباتات

ایجاد ارقام نر عقیم
مجری طرح فوق، جناب‌ آقای مهندس عباسی است و این طرح یک طرح چند ساله است. هدف از انجام این طرح، این است که خود کشاورز نتواند بذر تهیه کند و با این روش همه ساله مجبور می‌شود بذر خالص را از شرکت دخانیات (مراکز تحقیقاتی) تهیه نموده و با این استراتژی برگ‌های توتون یکدست حاصل از یک رقم خالص به دخانیات تحویل داده می‌شود.
برای این منظور، همه ساله عمل تلاقی به روش مالشی را انجام می‌دهند. روش اصلاحی در این طرح تلاقی برگشتی می‌باشد. برای تلاقی به روش بالینی نیاز به یک عدد قیچی، لاک قرمز رنگ، پنس، کارت، سم، پاکت و نخ می‌باشد.
در تاریخ 10/5/84 به همراه افراد بخش، وارد مزرعه شدیم و اقدام به این عمل نمودیم.
روش کار به این صورت است که ابتدا بوته‌های مادری را انتخاب نموده و گل‌های کاملاً باز و کاملاً بسته را حذف کرده و باقی گل‌ها را با محلول سم (برای .....(ادامه دارد)

بررسی مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف توتون تیپ شرقی به کرم غنچه‌خوار توتون
مجری طرح آقای مهندس پیمان زمانی می‌باشد. این طرح به مدت 4 سال می‌باشد که از سال 1384 شروع شده است.
اجرای طرح به این شکل است که در سال اول و دوم، 36 رقم توتون تیپ شرقی موجود در مرکز در قالب طرح لاتیس با 4 تکرار مورد کشت قرار می‌گیرد و از این 4 تکرار، 2 تکرار آن مربوط به آلودگی مصنوعی و 2 تکرار آن مربوط به آلودگی طبیعی می‌باشد. در پایان 2 سال اول، چند رقم حساس و مقاوم شناسایی شده و در سال سوم و چهارم، ارقام انتخاب شده در پایان سال دوم به صورت 2 آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوک کامل تصادفی مورد کشت قرار می‌گیرند و نیز برای بررسی مکانیسم آنتی‌زنوز، این ارقام را در یک محیط محصور باتوری به صورت دوایر متحدالمرکز مورد کشت قرار داده، در پایان سال چهارم میزان مقاومت ارقام .....(ادامه دارد)

رهاسازی در آزمایشگاه
این آزمایش بدین صورت بود که از هر رقم به میزان 10 گرم برگ (لچه برگ) برداشت کرده و یک لارو سالم نیز از روی همان کرت برداشته و برگ‌ها و لارو تهیه شده را به محیط آزمایشگاه انتقال دادیم و مقدار 5 گرم برگ تمیز شده به همراه لارو تهیه شده را درون ظروف مخصوص قرار دادیم و روی ظروف را با تورهای مخصوص پوشاندیم تا لاروها از محیط تهیه شده خارج نشود و 5 گرم برگ دیگر نیز در ظروف دیگر قرار داده تا از آن به عنوان شاهد استفاده شود و روی ظروف شاهد را نیز با تور پوشانده تا شرایط یکسانی داشته باشند. .....(ادامه دارد)

هدف:
دورگ‌گیری بهترین روش ایجاد واریته‌های جدید می‌باشد و انتخاب والدین مهترین مرحله محسوب می‌شود. تنوع ژنتیکی اساس و پایه کار اصلاح نبات می‌باشد و بدون آن اصلاح ژنتیکی امکان‌پذیر نمی‌باشد. بنابراین برای رسیدن به اهداف بلندمدت ژنتیکی لازم است که گونه‌ها از نظر ژنتیکی (خصوصیات کمی و کیفی) مورد مطالعه قرار گیرند.
اجرای این طرح به این روش بود که ابتدا 36 رقم گوناگون توتون تیپ شرقی در قالب طرح لاتیس با 2 تکرار مورد کشت قرار گرفت.
در این طرح صفات مورد مطالعه عبارتند از: تعداد برگ، طول برگ، ارتفاع بوته، وزن برگ، عملکرد برگ سبز، عملکرد برگ خشک و ... .
روش کار به این صورت بود که در روزهای مشخص شده برای اندازه‌گیری به همراه مهندس حسین‌زاده وارد مزرعه می‌شدیم و مهندس تعداد 10 بوته را از میان هر کرت مشخص می‌کرد و توسط خط‌کش و یک تخته بلند مدرج اقدام به اندازه‌گیری مربوطه می‌نمود و من نیز اعداد و ارقام را یادداشت می‌کردم.
در روزهای برداشت نیز، بعد از برداشت گونی‌هایی که مربوط به هر کرت بود را توسط ترازو وزن می‌کردیم و برگ‌های هر گونی به صورت جداگانه توسط کارگران .....(ادامه دارد)

فهرست مطالب گزارش ژنتیک و اصلاح نباتات

تقدیر و تشکر. 1
مقدمه. 1
ایجاد ارقام نر عقیم. 3
پاکت‌زنی و سرزنی.. 4
بذرگیری.. 5
بررسی مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف توتون تیپ شرقی به کرم غنچه‌خوار توتون. 6
بررسی اثر مقادیر مختلف کود ازت روی شاخص‌های رشد. خصوصیات زراعی و کیفی چند رقم توتون گرمخانه‌ای.. 10
بررسی تنوع ژنتیکی و طبقه‌بندی ارقام مختلف توتون تیپ شرقی.. 11
بازدیدهای انجام شده. 12

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود گزارش کارآموزیدرمورد ژنتیک و اصلاح نباتات

دانلود تحقیق معماری دوره ساسانی

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق معماری دوره ساسانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق معماری دوره ساسانی در 36 صفحه با فرمت ورد بسیار جامع به همراه تصاویر شامل بخش های زیر می باشد:

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق معماری دوره ساسانی

فایل فلش عربی نوکیا nokia E71-3 rm-407 ورژن 510.21.009

اختصاصی از نیک فایل فایل فلش عربی نوکیا nokia E71-3 rm-407 ورژن 510.21.009 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع :

فایل فلش عربی نوکیا nokia E71-3 rm-407 ورژن 510.21.009 

 

E71-3_rm-407_sw510.21.009_Europe-Arabic.zip

تست شده و بدون اشکال

این فایل زبان فارسی را پشتیبانی می کند

میتوانید فایل را با لینک مستقیم دانلود نمایید

 


دانلود با لینک مستقیم


فایل فلش عربی نوکیا nokia E71-3 rm-407 ورژن 510.21.009

تاریخ و علوم قرآن

اختصاصی از نیک فایل تاریخ و علوم قرآن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاریخ و علوم قرآن


تاریخ و علوم قرآن

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات21

فهرست مطالب
عنوان صفحه
تواتر و جواز و استدلال به آنها ، مقدمه .................................................... 1
بحث اول ............................................................................................. 2
قائلین به متواتر .....................................................................................2
منشأ اختلاف قرائات .............................................................................6
بحث دوم ............................................................................................12
اما از امامیه ........................................................................................ 12
اما از غیر شیعه ....................................................................................14
رجحان قرائت عاصم ............................................................................17
بحث سوم ...........................................................................................18
سوره های مکی و مدنی........................................................................19
اسماء اعظم در سوره های قرآن.............................................................20
منابع..................................................................................................21

 


دانلود با لینک مستقیم


تاریخ و علوم قرآن
1 2 3 4 5 ... 431 >>